Blog Lomba 2022, Promo Menarik, Info Bisnis Investasi Sambil Belajar

iki contoh geguritan tema sosial


wingi kan wis ngerti maksute geguritan yaiku.

lan sak durunge wes ono contoh2 geguritan sing mashur lan terkenal.

nah ben lebih jelas maneh ning ngisor iki contoh2 geguritan dengan tema sosial masyarakat, yo ono tema kakancar, kebudayaan dan sejenisnya gitu yo

Contoh Tema Sosial 1

Nyengkuyung mring madeging bangsa
supaya b isa tansah nyawiji
nir ing sambe kala

contoh Geguritan Sosial 2

Adoh ing crah lan kerah
rame ing esem kang ngriya muka
kebak rasa mongkog lan dadi bangsa
kang santosa lan prakosa

Contoh Sosial Geguritan 3

Gotong royong ben maju bareng
Nyingkirake lingkungan pepeteng
Supaya tangsah seneng
Hasile indah kadeleng

Contoh Tema Sosial geguritan 4

Nyawijining bangsa kuwi prapta dudu amung nawala
Nanging uga caraka kanggo yektining panggayuh
Uga marganing jangkah kanggo mijiling mongkog kang jati
Kanggo yektining adil makmur, tata titi tentrem karta raharja

pancen geguritan tema sosial iku jarang sing gawe. yo musababe mau iku karena memang mungkin ono sing wedhi. utawa pancene luweh gampang game geguritan tema cinta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan komentari info ini. Atau ada pertanyaan?

Copyleft © Lomba Apa Saja . All rights reserved. Template by CB